WWW.MAKINABURADA.NET KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

1. MAKİNA BURADA KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca MAKİNA BURADA olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde MAKİNA BURADAı kullanmaktan vazgeçiniz. MAKİNA BURADA sahibi bu 'MAKİNA BURADA'da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, MAKİNA BURADA"ı ve 'MAKİNA BURADA' kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu 'MAKİNA BURADA'Nın sahibi WWW.MAKINABURADA.NET (Bundan böyle kısaca MAKİNABURADA olarak anılacaktır)dır. 'MAKİNA BURADA'da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler WWW.MAKINABURADA.NET tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu 'MAKİNA BURADA'da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde 'MAKİNA BURADA'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları MAKİNABURADA KULLANICIya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak 'MAKİNA BURADA'da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. MAKİNABURADA tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği 'MAKİNA BURADA' hizmetlerinden yararlanan ve 'MAKİNA BURADA'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu MAKİNA BURADA Kullanım Koşulları 06/07/2009 tarihinde en son değişiklik yapıldığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. MAKİNABURADA tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği MAKİNA BURADA hizmetlerinden yararlanan ve MAKİNA BURADA'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2. MAKİNA BURADA HİZMETLERİ VE KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. MAKİNABURADA, kullanıcıya makinaburada.net web sitesi üzerinden ilan verme olanağı sağlar. Kullanıcı, ilan verirken gerçek ve güncel bilgiler vermeyi kabul ve taahhüt eder.

2.2. Kullanıcı, 'MAKİNA BURADA' üzerinden ilettiği ilanın içeriğinden kendisi sorumludur. İlanın yanıltıcı, eksik, yanlış veya hukuka aykırı bir içerik taşıması durumunda doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.

2.3. Kullanıcı, 'MAKİNA BURADA' hizmetlerini yasalara aykırı bir şekilde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, 'MAKİNA BURADA' üzerinden herhangi bir şekilde başkalarının haklarına tecavüz edecek, hukuka aykırı, müstehcen, tehditkar, iftira içeren veya ahlaka aykırı içerikler iletilmesini yasaklar.

2.4. MAKİNABURADA, kullanıcının 'MAKİNA BURADA' hizmetlerini kullanımını sınırlama veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu durumda kullanıcıya herhangi bir ihtar veya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın, 'MAKİNA BURADA' tarafından sunulan hizmetlere erişimi engellenebilir veya sonlandırılabilir.

3. GİZLİLİK

3.1. Kullanıcı, 'MAKİNA BURADA' üzerinden sağladığı kişisel bilgilerin gizliliğinden kendisi sorumludur. Kullanıcı adı ve şifresini korumak, güvenli bir şekilde saklamak ve üçüncü şahıslarla paylaşmamak kullanıcının sorumluluğundadır.

3.2. Kullanıcı, 'MAKİNA BURADA'ın gizlilik politikasını kabul ederek, bu politikaya uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder.

4. TARAFLAR ARASI İLİŞKİ

4.1. Kullanıcı ile MAKİNABURADA arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan bir iş ilişkisi bulunmamaktadır. Kullanıcı, 'MAKİNA BURADA'ın bir hizmet sağlayıcı olduğunu ve işbu sözleşme kapsamında sağlanan hizmetlerin bir talep karşılığı olmadığını kabul eder.

4.2. MAKİNABURADA'nın kontrolünde olmayan, gecikmeler, kesintiler, hatalar veya diğer hizmet sorunları nedeniyle MAKİNABURADA tarafından Kullanıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. 'MAKİNA BURADA' üzerinde bulunan her türlü içerik (metin, grafik, logo, resim, vb.) ve yazılımın fikri mülkiyet hakları MAKİNABURADA'ya aittir. Kullanıcı, 'MAKİNA BURADA' üzerindeki içerikleri izinsiz kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını veya bunlar üzerinde değişiklik yapmayacağını kabul eder.

5.2. Kullanıcı, 'MAKİNA BURADA' hizmetlerini kullanırken, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı göstereceğini ve hukuka aykırı bir şekilde hareket etmeyeceğini taahhüt eder.

6. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

6.1. MAKİNABURADA, 'MAKİNA BURADA' hizmetleri kapsamında kullanıcıya sunulan hizmetlerin kesintisiz ve hatasız olduğunu garanti etmez. Kullanıcı, 'MAKİNA BURADA' hizmetlerini kendi riski altında kullanır.

6.2. MAKİNABURADA, kullanıcı tarafından 'MAKİNA BURADA' hizmetlerinin kullanılması sırasında oluşan dolaylı, özel, ani veya cezai zararlardan sorumlu değildir.

7. SÖZLEŞMENİN İPTALİ

7.1. MAKİNABURADA, herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda kullanıcının 'MAKİNA BURADA' hizmetlerinden yararlanmasını sonlandırma hakkını saklı tutar.

7.2. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi ihlal ettiği takdirde, MAKİNABURADA'nın herhangi bir ihtar veya bildirimde bulunmaksızın, kullanıcının 'MAKİNA BURADA' hizmetlerine erişimini engelleme veya sonlandırma hakkını kabul eder.

8. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır. İhtilafın çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. İşbu sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşması ile akdedilmiştir ve taraflarca ihtiyaca göre değiştirilebilir.

9.2. Taraflar arasında yapılan yazılı anlaşma dışında, işbu sözleşme kapsamında verilen herhangi bir bildirim yazılı olarak yapılmalıdır.

9.3. MAKİNABURADA, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini her zaman tek taraflı olarak devretme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, MAKİNABURADA'nın yazılı izni olmaksızın haklarını devretme veya devredemez.

9.4. İşbu sözleşme hükümlerinden birinin geçersiz, yürürlükten kalkmış veya uygulanamaz hale gelmiş olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

10. DEĞİŞİKLİKLER

10.1. MAKİNABURADA, işbu sözleşme hükümlerini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, 'MAKİNA BURADA' üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı, söz konusu değişiklikleri takip etmek ve bunlara uymakla yükümlüdür.

11. İLETİŞİM

11.1. MAKİNABURADA ile iletişim kurmak için kullanılan e-posta adresi: makinaburadanet@gmail.com

12. SÖZLEŞME METNİNİN KABULÜ

12.1. Kullanıcı, 'MAKİNA BURADA' hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce işbu sözleşmeyi dikkatlice okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

12.2. İşbu sözleşme, Kullanıcı'nın 'MAKİNA BURADA' hizmetlerinden yararlanmaya başlaması ile birlikte yürürlüğe girer.